Warning: include(/var/www/fdp.dk/public_html/include/head1.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 12

Warning: include(/var/www/fdp.dk/public_html/include/head1.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/www/fdp.dk/public_html/include/head1.txt' for inclusion (include_path='.') in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 12
dk/art/oversigt.htm#030402-lene
Warning: include(/var/www/fdp.dk/public_html/include/head1a.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 16

Warning: include(/var/www/fdp.dk/public_html/include/head1a.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/www/fdp.dk/public_html/include/head1a.txt' for inclusion (include_path='.') in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 16
Lenes hårde linje

Leder i Dagbladet Information, 03.04.02
Af rl"Når en person har banket et andet menneske til lirekassemand, så er det først og fremmest ikke forbryderen, der optager min retfærdighedssans, så er det rent faktisk offeret."
Justitsminister Lene Espersen i Dansk Jurist- og Økonomforbunds medlemsblad, djøf, 30. marts 2002

Lene Espersen markerede sig fra starten stærkt som justitsminister: Allerede inden Anders Fogh lancerede eksperttyranniet som fjendebillede, meldte Espersen hårdt og klart ud. Da jurister advarede den ny minister mod at gøre det strafbart "åbenlyst at billige terrorangreb", devaluerede Espersen feltets eksperter til en samling grædekoner. Som hun konstaterede: "Hele hylekoret er fremme". Så var det sagt.
I et interview i det seneste nummer af branchebladet djøf fortæller Espersen under overskriften "Her slutter den bløde linje", om opgøret med hylekoret. Hun forsikrer, at hun som minister vil lade sig lede af den almindelige retfærdighedssans, som hun deler med alle andre almindelige mennesker.
Det er Espersens fornemmelse, at danskerne er trætte af eksperternes evige sukken, når det kommer til højere straffe. Det er den sukken, Espersen overdøver med nye oplæg til lovforslag:
strafferammen for uagtsomt manddrab skal fordobles, strafferammen for voldtægt skal hæves fra seks til otte år og strafferammen for simpel vold skal også fordobles fra halvandet til tre år. Det er ikke avanceret økonomisk kriminalitet, som Espersen vil skride ind overfor. Det er den konkrete fysiske vold.
Men Espersen baserer sin hårde linje på tilsyneladende bløde værdier. Hun præsenterer et decideret paradigmeskift: Fokus for straffen forskydes fra forbryderen til offeret. Fra rationalitet til følelser. Det drejer sig ikke længere primært om kriminalpræventive hensyn, men om kompensation. Som hun siger i ovenstående citat: Hun er optaget af offeret.
Kriminologerne er optaget af forbryderen, almindelige mennesker bekymrer sig om offeret. Og ministeren følger folkestemningen: "Derfor skal vi både kompensere offeret for den fysiske og psykiske smerte og udsende et klart signal om, at forbrydere vil blive straffet hårdt." Det ligner et kortsigtet perspektiv. For talrige undersøgelser indikerer, at fængslerne fungerer som erhvervsfaglig grunduddannelse for kriminelle. Højere straffe har altså en tendens til at skabe flere kriminelle og således flere forbrydelser og i sidste ende flere ofre. Så lovens lange arm har i dette tilfælde en ubehagelig tilbøjelighed til i sidste ende at ramme de ofre, den skulle beskytte. Men det bekymrer ikke Espersen, for hun vil kompensere.
Og man kan spørge, om ordet 'kompensation' ikke er en urban omskrivning af det, man i en mere dramatisk optik kalder for hævn? Den nye justitsminister vil gerne forsikre den såkaldt almindelige dansker om, at staten ikke bare er en pladderhumanistisk folkepædagog, der ser forbryderen som offeret og bruger velfærdspengene på 'resocialisering.'

Også den forhenværende, socialdemokratiske justitsminister gjorde sig til talsmand for højere straffe. Også Frank Jensen havde en tilbøjelighed til at forveksle demokrati med populisme. Og hensynet til kompensation har også tidligere indgået som motivering af straffeudmålingen, men underordnet den primære henvisning til kriminalpræventive hensyn.
Ved at forskyde fokus til offeret har Espersen fjernet straffespørgsmålet fra eksperternes felt til det område, hvor vi allesammen er eksperter. Hun har forskudt spørgsmålet om straffenes længde fra et område, hvor man kan opstille succeskriterier for forebyggelse og eventuel resocialisering til et felt, hvor ekspertisen er elimineret. Hvordan definerer man et succeskriterium eller en rimelig standard for 'kompensation'? Fra det perspektiv vil straffen altid være utilstrækkelig og yderligere skærpelser vil altid kunne legitimeres. Og fra det perspektiv er den civiliserede omstændighed, at vi i et retssamfund kultiverer umiddelbare følelsesindfald ved fornuftens middelbare indgreb, udfordret. Derfor betyder det tilsyneladende også mindre, at ministeren afslører fundamental mangel på indsigt i straffeudmålingens omstændigheder. Espersen bebrejder eksperterne, at de ikke udnytter strafferammen i voldtægtssager:
"Jeg kan kun drage den konklusion, at vi politikere ikke har sendt tilstrækkeligt klare signaler til domstolene om, hvad det er for straffe, vi ønsker."
Men i voldtægtssager har civile domsmænd majoritet ved afgørelsen af straffeudmålingen. Det er ikke hylekoret, der piver, men almindelige mennesker, der sukker. Men Espersen er jo ikke ekspert. Så selvfølgelig kan hun ikke vide det. I øvrigt indrømmer Espersen gerne, at hun selv har kørt over for rødt lys og cyklet uden lygter. Men når hun som minister overskrider grænserne for det civiliserede samfunds praksis, er hun ligeglad med røde lamper og advarsler. Det er bare hylekoret, der er fremme igen.

Warning: include(/var/www/fdp.dk/public_html/include/bottom1.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 49

Warning: include(/var/www/fdp.dk/public_html/include/bottom1.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 49

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/www/fdp.dk/public_html/include/bottom1.txt' for inclusion (include_path='.') in /var/www/fdp.dk/public_html/dk/art/030402-lene.php on line 49