Dødsstraf dødsgangen henrettelser i Texas USA

Bekæmp
dødsstraffen
i USA
www.fdp.dk

Dommer Poe tror på nytten af skam


Dommer Ted Poe, Texas, har fundet et middel, der sparer på fængslerne:
Offentlig ydmygelse af lovbryderne.

Middelalderligt, siger kritikerne.
Det virker, siger dommeren


Dagbladet Information 02.11.99

Af Michael Jarlner, Informations udsendte medarbejder
    


Udhængning

HOUSTON, TEXAS - Når den unge amerikaner Mark Spencer om kort tid afsoner sin straf for hærværk vil det ske på en parkeringsplads i Texas-hovedstaden Houston. Her vil han stå med et hjemmelavet, der forkynder, hvad han begik den dag, han ville give sin ekskæreste en lærestreg.

"´'Jeg skar dækkene op på fire biler", skal der stå, og jeg vil se på, når han laver skiltet," siger dommer Ted Poe i Harris County Criminal Court i Houston.

Umiddelbart inden interviewet har han afsagt sin dom over Mark Spencer, der for nogle uger siden mistede besindelsen, da hans kæreste slog op. I arrigskab skar han dækkene op på fire biler, hvoraf han mente, at en af dem måtte være den, ekskæresten havde lånt. Mark tog fejl- bilerne tilhørte helt andre mennesker. Så i stedet for at give pigen en lærestreg, endte han selv som anklaget og dømt i retten i Harris County.

"Du kunne have fået op til to års fængsel", formaner Ted Poe, der denne dag er iført jakkesæt, slips, rade seler og lysegrå cowboystøvler.

"I stedet skal du nu skrive fire breve, hvor du siger undskyld til ejerne af de biler, du ødelagde. Er det forstået?," siger dommeren fra sit podium med en streng mine. Han er flankeret af Stars-and-Stripes til sin ene side og Texas-flaget til den anden.

Blandt tilhørerne denne morgen er ni fanger, syv af dem afro-amerikanere, som har et ærinde hos dommer Poe.
Mark nikker forknyt: "Ja, dommer."

En anden del af hans dom indebærer polititilhold, samfundstjeneste, og at han i fire dage skal stå på parkeringspladsen, hvor han begik sin brøde, med skiltet, der beretter om hans ugerning.

"De fire dage vil blive fordelt over nogle måneder, så virker straffen mere effektivt," siger Ted Poe efterfølgende til Information og fastslår i næste åndedrag, at Texas ikke er som andre stater i USA. Dommene er mange, straffene hårde - undertiden grotesk hårde. Hvad der giver ti år andre steder, kan retterne i Texas taksere til fyrre. Hvis ikke dødsstraf.

Ted Poe vakte opsigt, da han for tre år siden introducerede sine 'ydmygelses-d6mme', af nogle kaldet shaming. Ideen er at udsætte den dømte for en straf, der både virker forebyggende, styrker retsbevidstheden hos offeret og borgerne samt sparer på de mere og mere fyldte fængsler.

"Folk kan lide det. De kan se, at det har konsekvenser at begå en kriminel handling, og samtidig vil det i langt de fleste tilfælde betyde, at den dømte ikke begår ny kriminalitet," mener Ted Poe, der denne mandag har afsagt sin 84. shaming-straf.

"Vi kan jo ikke blive ved at bygge fængsler. Det koster flere penge at have en mand i fængsel end det, vi bruger på at sende et barn i skole. Det er jo ikke rimeligt. Det her er billigere, mere effektivt, og det ændrer folks adfærd."

Kun tre vendte tilbage

Ifølge dommer Poes egne optegnelser er kun tre dømte kommet tilbage i hans ret. Resten har - foreløbig - afholdt sig fra ny kriminalitet eller er i hvert fald ikke blevet pågrebet for det. Det ser han som udtryk for, at hans metode
virker.

"Min teori er, at de fleste tænker på, hvad andre mener om os, og derfor bryder vi os ikke om at blive udsat for sådan en straf," siger han.

Dommer Poes første shaming-dom var mod en mand, der havde forulempet sin hustru. Han blev idømt en straf, der bl.a. indebar, at han på byens rådhus skulle sige undskyld over for 450 fremmødte, herunder hustruen og familien.

"Den dame er formentlig den sikreste i hele Houston," lyder det selvtilfreds fra dommer Poe, hvis metode skal gøre en "skjult lovovertrædelse til en offentlig skam".

"Normalt er det sådan, at den kriminelle forulemper sit offer, men ikke omvendt. Det er bagvendt,", er Poes logik.


Et tredje tilfælde var en ung college-studerende, der efter at være blevet pågrebet for butikstyveri blev dømt til at gå rundt med et skilt, hvor der stod: "Jeg stjal fra en butik. Lad være med at blive tyv, ellers kunne dette være dig."

"I de syv dage han gik med skiltet havde butikken ikke et eneste tyveri. Fængsel havde ikke virket, det gjorde det her."

Ikke udelt begejstring

Ted Poes metoder vækker ikke udelt begejstring, heller ikke blandt hans egne kolleger. Af 37 dommere er han ene om konsekvent at bruge shaming, selv om enkelte gør det af og til. En lovændring fra 1. September i år betyder imidlertid, at alle dommere i Texas selv må skønne, hvordan de finder det passende at offentliggøre en dom. Den ændring mener Ted Poe vil gøre hans metode mere udbredt.
- Kritikere kalder dette for en middelalderlig straffepraksis. Hvad siger De til det?

"Ikke alt i middelalderen var dårligt, men desuden er der jo ikke tale om fysisk afstraffelse. Det er jeg imod," siger Texas-dommeren: "0g det her virker jo - under de rette omstændigheder. Derfor kunne jeg spørge mine kritikere, hvad de vil gøre. Fængsling virker heller ikke."

Blandt 'de rette omstændigheder' nævner dommer Poe, at de dømte skal være førstegangsdømt, og at de generelt ikke vil være voldsdømte. Hans filosofi er, at fleregangs-dømte og/eller voldsforbrydere generelt vil være mere ligeglade med, hvad folk tænker om dem og derfor ikke vil kunne 'skammes' tilrette.

"Når pæne mennesker, der f.eks. har kort spirituskørsel, dømmes til at bekende deres ugerning med et skilt på åstedet, så påvirker det dem - og deres ægtefælle. Det virker afskrækkende og dermed forebyggende på både dem selv og på andre."

Ny opfattelse

Selv om Ted Poe foreløbig synes at stå alene i sin retskreds med sin konsekvente brug af shaming, er der gennem de senere år sket en ændring i opfattelsen af, hvor 'privat' en dom skal være.

Folk, der dømmes for seksuelt misbrug af børn, må eksempelvis i 38 af USA's 50 stater affinde sig med, at deres straf offentliggøres på Internettet, og at deres adresse nettet, og at deres adresse løbende opdateres, hvis de flytter. På den måde når straffen ud over hele kloden og langt ud over deres respektive statsgrænser - mange år efter deres forseelse. Fortalerne mener, at det dels tjener et straffeelement, dels at det kan tjene til at advare forældre mod disse mennesker, hvis afvigelse menes at indebære en betydelig risiko for gentagelse efter udstået straf.

Kritikerne advarer om, at man i flere tilfælde har set folk udstillet som farlige sexgalninge for ikke altid åbenlyse forseelser.

"Jeg har meget blandede følelser over for den her slags metoder", siger Mark Maurer, en af lederne for græsrodsorganisationen Sentencing Project i Washington D.C:

"0fte er kriminelle i forvejen marginaliserede, og det her kan være med til at forstærke deres status som udstødte," siger han.

Tvivlsom statistik

Han er også lunken over for dommer Poes shaming-straffe og dennes statistik over, hvor mange - eller rettere: få - der efter en shaming-dom undlader ny kriminalitet.

"Når jeg horer sådan nogle tal, så siger noget mig, at der formentlig ikke var tale om synderligt belastede kriminelle, og at de formentlig heller ikke ville være vendt tilbage til kriminalitet, hvis de eksempelvis var blevet idømt en bøde på 100 dollar," siger Mark Maurer, der kalder udstillingen af kriminelle for bizar:

"Det er udtryk for en meget forenklet indfaldsvinkel men afspejler givet en trang til at handle, fordi fængsling har vist sig ikke at være nogen løsning. Men man overser, at hvis kriminaliteten er fremkaldt af brudte familierelationer eller narkomisbrug, så er det det, der er problemet, og som der skal sættes ind overfor."

Mark Maurer mener, at der ved shaming-straffe er en reel fare for, at rehabilitering af kriminelle gøres endnu vanskeligere.

"0ffentlig ydmygelse er et meget stærkt middel. Der er jo forskning, som viser, at ydmygelse af folk, der i forvejen føler sig sat uden for samfundet, kan udløse nye og negative reaktioner."

Skader rehabilitering

Jerome Miller, leder af græsrodsorganisationen National Center on Institutions and Alternatives i Virginia, peger tilsvarende på, at Internet-billeder af dømte for sex-overgreb mod børn direkte kan skade deres rehabilitering - uden at man i øvrigt har opnået nogen garanti for, at de ikke begår nye forbrydelser alligevel.

"Hvis man følges overalt via Internettet virker det næppe fremmende for ens tilskyndelse til rehabilitering" siger han.

Dommer Poe: "Dette er et eksempel på, at vi tager mere hensyn til offeret og den offentlige sikkerhed end til den dømtes ret til privatlivet fred."
Dømt til skam

Brugen af de såkaldte shaming-domme, hvor en dømt ydmyges som alternativ til fængselsstraf, har haft mange udtryk gennem de senere år. Nedenfor en række eksempler på domme gennem

I Texas blev en universitetsstuderende, der havde stjålet penge fra en medstuderende, dømt til at bære et skilt rundt på skolen, hvorpå hun opfordrede til at respektere andres ejendom.

I Manchester, New Hampshire, blev en mand, der havde begået seksuelt overgreb mod et barn, dømt til at indrykke et billede af sig selv i annoncer i to aviser, hvori han undskyldte sin handling og opfordrede andre til at søge hjælp, hvis de følte, at de kunne have gjort noget tilsvarende.

I Boston blev prostitueredes kunder (Johns) dømt til i fire timer at skure gaderne og fjerne brugte kondomer i et kvarter, hvor der traditionelt var prostituerede.

Flere stater opgiver på Internettet navne, karakteristika, domme og adresser på folk, der er blevet dømt for seksuelle overgreb mod børn.