Dødsstraf dødsgangen henrettelser i Texas USA

Bekæmp
dødsstraffen
i USA
http://pip.dknet.dk/~pip1019/dp

Dansk kritik af USA i FN

Af MICHAEL ULVEMAN, Jyllands-Postens korrespondent og DAVID TRADS
Artikel i Jyllands-Posten 08.11.97, bringes med forfatterens tilladelse


WASHINGTON - Danmark vil i FNs Menneskerettighedskommission rette kritik mod det stigende antal henrettelser af dødsdømte fanger i USA.
Under sit besøg i Washington fastslog udenrigsminister Niels Helveg Petersen, at FNs Menneskerettighedskommission i Geneve er det rigtige sted at udtrykke kritik.
»Jeg synes, at man i et indlæg i Menneskerettighedskommissionen skal gøre opmærksom på, hvordan vi opfatter dødsstraffen,« siger Niels Helveg Petersen.
»Det er mit håb, at diskussionen om dødsstraf vil føre til, at dødsstraffens anvendelse reduceres i USA,« tilføjer han.
Med over 60 henrettelser i år er USA tæt på at sætte national rekord. Man skal 40 år tilbage - til 1957 - for at finde et tilsvarende antal henrettelser.

Kina kritiseret sidste år


Sidste år bragte Danmark sig i fokus under mødet i Menneskerettighedskommissionen ved at fremsætte en kritisk resolution mod Kinas brud på menneskerettighederne. Initiativet fik opbakning fra USA, der i den sammenhæng fremhævede Danmarks »uforlignelige« kamp for menneskerettighederne.
Det er første gang, at Danmark vælger at kritisere USA for dets brug af dødsstraf i Menneskerettighedskommissionen. Den form, som Helveg Petersen vælger - et såkaldt indlæg - er imidlertid en mild form for diplomatisk kritik, idet man i en tale blot markerer de danske synspunkter modsat en resolution, hvor man ønsker, at andre lande skal bakke op om en holdning.
Udenrigsministerens udspil modtages med en smule skepsis i den borgerlige lejr, som er nervøs for, at en kritik af USA kan komme til at se ud som om, at man sætter lighedstegn mellem krænkelser af menneskerettigheder i USA og Kina.
Dødsstraffen var ikke blandt de emner, som Niels Helveg Petersen tog op over for sin amerikanske kollega Madeleine Albright under besøget i Washington.
»Der er ikke i menneskerettighedsvedtagelserne et forbud mod dødsstraf. Det vil sige, at man ikke kan argumentere - som på andre områder - med, at USA har forpligtet sig til ikke at gennemføre dødsstraf. Derfor er der heller ikke noget grundlag for at tage sagen op over for den amerikanske udenrigsminister,« mener Niels Helveg Petersen.
»Men min holdning til dødsstraffen er klar: Jeg er absolut imod, at den anvendes,« understreger han.