Dødsstraf dødsgangen henrettelser i Texas USA

Bekæmp
dødsstraffen
i USA
http://pip.dknet.dk/~pip1019/dp

En moderne nigger-lynchning

Af seminarielærer Niels Graverholt
Kronik i Ekstra Bladet, 09.08.95


Alle kender de afskyelige filmscener, hvor hvide sydstatsfolk lyncher en sort medborger, henretter ham uden beviser og uden at give ham mulighed for at forsvare sig selv, endsige en upartisk jury.
Idag klynger man ikke længere negre op i det nærmeste træ. Men hvis myndighederne i Pennsylvania eksekverer dødsdommen over den sorte radiojournalist Mumia Abu-Jamal, så sker det efter en parodi af en retssag, som i overfladiskhed, partiskhed og mangel på beviser kan måle sig med fortidens negerlynchninger:

Om natten den 9. december 1981 kørte William Cook sammen med en anden neger i Philadelphia i sin Folkevogn, da han blev stoppet af en patruljevogn. Den hvide politibetjent, Daniel Faulkner, rev ham uden grund ud af bilen og begyndte at gennemtæve ham med en lommelygte.
I det samme kom en taxa forbi - chaufføren var Mumia Abu-Jamal, William Cooks bror.
Mumia forsøgte at hjælpe sin bror - men kort efter lå han selv på jorden, hårdt såret efter et skud i den ene lunge fra politimanden. Og på gaden lå Faulkner - skudt og dræbt af flere skud.
Et halvt år efter blev Mumia dømt til døden for mordet på Faulkner.

Og afgørelsen glædede mange konservative hvide:
Mumia var kendt viden om for sin kritiske journalistik og blev omtalt som "Voice of the voiceless" (De umælendes stemme).
Som ung var han også politisk aktiv og kæmpede mod racismen i USA, og han var med til at danne en lokal afdeling af De Sorte Pantere i Philadelphia. Som journalist bekæmpede han ihærdigt den brutale behandling, som Philadelphias politimyndigheder var kendt for at give sorte borgere.
Det gjorde ham så forhadt blandt de hvide konservative hvide, at Philadelphias lov- og-orden borgmester Frank Rizzo engang udtalte: "Dette journalistiske afskum må for enhver pris skaffes af vejen".

Og retssagen var da også en ren farce, som mere lignede en racistisk betonet politisk forfølgelse end en retssag i et civiliseret samfund:

Juryen bestod næsten udelukkende af hvide - i en stat, hvor 40% af befolkningen er sorte - og flere af dem havde tætte kontakter med betjente inden for Pennsylvanias politikorps.
Dommer Sabo, som er tidligere vicesherif og medlem af den højreekstremistiske politiforening "Fraternal Order of Police" (FOP) i Pennsylvania, er den nulevende dommer, som har afsagt flest dødsdomme i USA, nemlig 31, hvoraf de 29 var sorte.
Mumia blev nægtet at forsvare sig selv og fik påtvunget en forsvarer, som flere gange bad sig fritaget - og kort efter dommen i 1982 fik frataget sin bestalling på grund af uduelighed. På grund af sine protester mod denne beslutning blev Mumia udelukket fra de fleste retsmøder og fik end ikke udskrifter fra retten.
Flere af anklagerens vidner havde oprindelig (og uafhængige af hinanden) sagt, at de så en anden mulig gerningsmand løbe fra gerningsstedet. Alligevel accepterede man en helt anden forklaring, da de vidnede i retten.
Det gjaldt bl.a. anklagerens kronvidne, en prostitueret med 3 verserende alvorlige anklager - anklager som uden nogen forklaring senere blev frafaldet. Politiet lovede en anden prostitueret, at hun ville få lov at trække uforstyrret, hvis hun også vidnede mod Mumia. Også Robert Chobert, som tidligere var dømt for brandstiftelse, slap godt fra at afgive en anden forklaring i retten end sin oprindelige.
Og William Singletary blev af politiet tvunget til at underskrive en erklæring om, at han ikke havde set noget - og af frygt for politiets repressalier forlod han Philadelphia før retssagen.
Ifølge en politibetjent, som medvirkede ved anholdelsen af Mumia, havde denne pralet af mordet, da han lå på gulvet på skadestuen (hvad han så lå der for!), og udtrykt håb om, at "svinet" døde. Mærkelig nok havde han ikke skrevet det i politirapporten, men kom først i tanker om det, da han nogen tid før retssagens start blev anklaget for brutalitet mod Mumia! Iøvrigt fortalte en tilstedeværende læge, at Mumia var næsten bevidstløs og intet sagde. I stedet havde hun set en betjent sparke Mumia, som var belagt med håndjern. Ved den nu verserende sag om udsættelse af henrettelsen udtaler den pågældende politibetjent, at han ikke mere husker noget.
Politibetjent Gary Wakshul, som var tilstede hele tiden på skadestuen, skrev i sin rapport, at "den mandlige neger fremsatte ingen udtalelser". Under den fatale retssag var han meget belejligt "på ferie" - og dommer Sabo nægtede at udsætte sagen et par dage, så han kunne indkaldes som vidne.

Ifølge retsmedicinerne blev Faulkner skudt med en kaliber .44 pistol. Mumia havde en (lovlig og registreret) .38 kaliber pistol. Det blev aldrig undersøgt, om Mumias pistol overhovedet var blevet affyret, ligesom hans hænder ikke blev undersøgt for muligt krudtslam. Til trods for, at disse to undersøgelser er standard-procedure i sager af denne art.
Anklageren brugte megen energi på at miskreditere Mumia over for juryen ved at omtale hans tidligere tilknytning til de Sorte Pantere og citere udtalelser, som han var kommet med som 16-årig - 12 år tidligere! Hvad han ikke nævnte, var en vurdering, foretaget af FBI, som i mange år havde holdt ham under opsyn. I FBI's 700 sider lange rapport hed det bl.a., at Mumia "ikke har udvist tilbøjelighed til vold" og er "en god repræsentant for de Sorte Pantere, fordi han er meget konstruktiv".
Mens anklageren havde uanede ressourcer til rådighed til at indsamle belastende materiale mod Mumia, bevilgede retten forsvaret sølle $150 til betaling af de nødvendige eksperter (retsmedicinere, ballistiske eksperter m.v.), som kunne skaffe bevismateriale til Mumias fordel.

Heller ikke appelsagen ved US Supreme Court (højesteret) tjener det amerikanske retssystem til ære. Ved appelsagen fremhævede Mumia's (nye) forsvarer, at jurymedlemmerne var blevet stærkt påvirket i den sidste fase af sagen af anklagerens forsøg på at sværte Mumia til med oplysninger om hans fortid. Højesteret afviste overhovedet at tage stilling til denne påstand - samme år som man omstødte en dødsstraf til livstid efter at den dømte havde klaget over anklagerens henvisninger til hans medlemsskab af "Aryan Brotherhood", en hvid racistisk organisation!

Forsvaret forsøger nu at få udsat henrettelsen og at få en ny retssag, og i den nu verserende sag beklædes dommersædet af ingen anden end: Dommer Sabo, som i 1982 dømte Mumia til døden!
Sabo er i virkeligheden pensioneret, så det virker mildest talt påfaldende, at den blodtørstige pensionist skal træffe afgørelse i denne sag.
Og alt tyder på, at Sabo har besluttet, at Mumia skal henrettes, uanset kendsgerningerne. I hvert fald bruger han al sin magt til at genere forsvaret:
Han har nægtet forsvaret ret til at indkalde flere personer, som kunne vidne til Mumias fordel.
Under retsmødet i onsdags forlangte en af forsvarerne at få det ført til referat, at dommer Sabo begik en alvorlig fejl. Efter en diskussion herom beordrede Sabo hende lagt i håndjern og ført ud af retslokalet. Først efter at have modtaget en undskyldning, tillod han hende at vende tilbage.
Ved retsmødet torsdag afslog han forsvarernes ønske om en pause i sagen, som de havde brug for til at gennemgå en større mængde materiale fra dommerkontoret, som blev frigivet onsdag - materiale, som forsvaret hidtil ikke har haft kendskab til.

Og forsvaret er oppe mod andre stærke kræfter:

Pennsylvanias guvernør, Thomas Ridge, som på trods af alle de nye beviser underskrev ordren om henrettelse den 1. juni, er svoren tilhænger af dødsstraf.
Organisationen "Fraternal Order of Police" har siden 1982 gjort alt for at få gennemført henrettelsen, for eksempel da Mumia i 1995 udgav bogen "Live from Death Row". Da fik man en flyvemaskine til at cirkle over bogforlagets bygning med et banner med teksten: "Forlaget Addison-Wesley støtter en politimorder". FOP fandt også frem til den myrdede politibetjents enke, som velvilligt stillede op til et interview, hvor hun tårevædet udtrykte sin dybe sorg over at Mumia på den måde tjente penge på hendes mand død.
De 30.000 dollars, som salget af bogen indbragte, skal bruges til at betale for det kompetente forsvar, som Mumia blev nægtet for 13 år siden. Men politiets organisation har søgt at hindre det med henvisning til, at det er et brud på reglen om, at indsatte ikke må "drive forretning fra deres celle"!

Ganske vist udsatte dommeren i mandags henrettelsen på ubestemt tid - måske fordi Jesse Jackson er gået ind i sagen. Men dødsdommen står stadig ved magt, så der er al mulig grund til at lægge pres på de amerikanske myndigedheder for at lade sagen gå om.

Amnesty International, organisationer, politikere og andre i hele verden - blandt andet den tyske udenrigsminister Klaus Kinkel - har sendt appeller til de amerikanske myndigheder. Derimod finder hverken vores statsminister eller andre i regeringen det nødvendigt at kritisere denne moderne form for lynchning.


Men Ekstra Bladets læsere kan råde bod på det officielle Danmarks tavshed ved at skrive til nedenstående adresser:

Ambassador Edward E. Elson,
American Embassy
Dag Hammarskjölds Allé 24
2100 København Ø
Fax 35430223

Governor Thomas Ridge
Main Capitol Bldg., Rm 225
Harrisburg, PA 17120
Fax: 001-717-783-3369

Attorney General Janet Reno
Main Justice Building
10th and Consitution Ave., Washington DC 20053

President Clinton
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, Washington DC 20500
Fax 001-202-456-2461

Justice Robert N.C. Nix
(Chief Justice Pennsylvania Supreme Court)
Fax 001-215-560-6388
Suite 500 Widener Bldg.
One South Penn Square
Philadelphia PA 19107

Det er ikke nødvendigt at skrive lange breve - en tekst som "Give Mumia Abu- Jamal a fair trial" er tilstrækkelig til at markere, at vi også i Danmark er opmærksomme på denne skandalesag.
Men det skal gå stærkt!